Σάββατο, 21 Νοεμβρίου 2009

Ηδονή
Χαρά και μύρο
της ζωής μου η μνήμη των ωρών
που ηύρα και που κράτησα την ηδονή ως την ήθελα.
Χαρά και μύρο της ζωής μου εμένα, που αποστράφηκα
την απόλαυσιν ερώτων της ρουτίνας.

Κ.Π.Καβάφης

Δεν υπάρχουν σχόλια: